Kokybės vizitai

DofE programa - siekiantiems tikslų! Programoje dalyvaujantis jaunuolis išsikelia konkrečius tikslus ir atkakliai jų siekia. Siekdami savo tikslų jaunuoliai nuolatos peržiūri savo progresą, įsivertina savo pažangą ir atitinkamai koreguoja savo tikslus. Lygiai taip pat tobulėja ir DofE vadovai, žygių vadovai ir vertintojai, Nacionalinio apdovanojimų centro darbuotojai, programą įgyvendinančios organizacijos.

Nacionalinio apdovanojimų centro (NAC) darbuotojai atvyksta į kiekvieną DofE programą įgyvendinančią organizaciją (AVO) pirmaisiais programos metais. Jie kartu su DofE vadovais ir administracija peržiūri kokybės įsivertinimo rezultatus ir padeda susiplanuoti AVO tobulėjimą ateinantiems 3 metams.

Kokybės vizitai yra vykdomi visame pasaulyje, visose programą įgyvendinančiose organizacijose. Pasauliniame kontekste kokybės vizitų prasmė – užtikrinti programos įgyvendinimo kokybę, suteikiant visą reikiamą pagalbą ir palaikymą, siekiančioms tobulėti organizacijoms; ir/arba nutraukiant licenciją toms organizacijoms, kurios ją įgyvendina netinkamai.

Kokybės vizito tvarką, papildomus tikslus ir vertinimo kriterijus nustato kiekvienos šalies Nacionalinis apdovanojimų centras atskirai. Lietuvoje kokybės vizitais taip pat siekiama rinkti gerąją organizacijų patirtį ir skatinti ja dalintis su kitomis, dar besivystančiomis AVO. Kokybės vizitus Lietuvoje įgyvendina programos kokybės vadovas Žilvinas Mažeikis.

 

Tikime, kad norėdami pasiekti savo tikslų, turime:

  1. žingsnis: Aiškiai apsibrėžti, kokių rezultatų norime pasiekti
  2. žingsnis: Įsivardinti, kas lemia mūsų sėkmę
  3. žingsnis: Įsivertinti esamą situaciją
  4. žingsnis: Atlikti veiksmus, padedančius siekti tikslų
  5. žingsnis: Grįžti prie pirmo žingsnio ir kartoti procesą iš naujo

 

Bet kokio tobulėjimo sėkmę lemia du esminiai veiksniai: 1) noras tobulėti ir 2) tobulėjimą skatinančios nuostatos:

  1. Mes, mūsų organizacija ir visi su DofE programa susiję darbuotojai / savanoriai privalome nuolatos tobulėti.
  2. Visada įmanoma rasti ką dar patobulinti.
  3. Tai, kad turime tobulėti, nereiškia, kad esame silpni. Nesiekiame rasti kaltų, bet kartu ieškome sprendimų.
  4. Žmonės ir organizacijos gali nusistatyti tobulėjimo sritis objektyviu, sąžiningu ir pozityviu būdu.
  5. Mokymasis iš patirties yra būtinas, norint tobulėti. 

Būtent šiomis nuostatomis vadovaudamiesi ir vykdome į(si)vertinimo procesą. Kokybė vertinama 360o metodu, t.y. vertinime dalyvauja ir DofE vadovai, ir administracija, ir NAC darbuotojai, ir DofE dalyviai, ir jų tėvai. Esant poreikiui vertinime dalyvauja ir tarptautinio DofE fondo Londone atstovai bei organizacijos partnerės. Įtraukiant skirtingus veikėjus į vertinimo procesą tikimasi jį padaryti kaip įmanoma labiau objektyvų. 

 

2016 m. kokybės vizitai vyks pagal šį tvarkaraštį:

 

DofE verslo organizacijoms

DofE apdovanojimų programa glaudžiai bendradarbiauja su socialiai atsakingomis verslo įmonėmis.

DofE gali pasiūlyti net keletą socialinės atsakomybės programų, todėl galėsite pasirinkti geriausiai atitinkančią savo įmonės poreikius.

DofE jaunimo tyrėjams

Tobulėja ne tik DofE dalyviai, bet ir pati programa. Padėkite mums tobulėti tyrinėdami neformaliojo ugdymo poveikį.

Sužinokite pirmieji!

Užsisakykite DofE naujienlaiškį ir sužinokite apie DofE veiklą el. paštu.

Siųsti puslapį el. paštu


Patvirtinimo kodas
Patvirtinimo kodas
 

Prašome užpildyti privalomus laukus (pažymėti žvaigždute ( * ). Dėkojame