top of page
DofE Lietuva_Dalyvių sutartys ir mokėjimo informacija

Dalyvių sutartys ir mokėjimo informacija

Norėdami dalyvauti DofE programoje dalyviai ar jų tėvai (globėjai) turi pasirašyti sutartis ir sumokėti vienkartinį pasirinkto lygio mokestį Nacionaliniam DofE centrui.

bottom of page