top of page

DofE Lietuva patariamoji taryba

Patariamoji taryba – konsultuoja, svarsto ir teikia siūlymus DofE programos veiklos, strategijos, plėtros ir kitais praktiniais DofE programos įgyvendinimo klausimais.

Živilė Sakalauskienė

Pirmininkė
Žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertė

Mida Babilienė

Viešosios diplomatijos vadovė
Jungtinės Karalystės ambasada

Tomas Pūtys

Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Laura Beganskienė

Komunikacijos ekspertė

Greta Dapšauskaitė

DofE alumnė
Finansų ekspertė

DofE_juosta-1.png
DofE_juosta-1.png
DofE_juosta-1.png
DofE_juosta-1.png
bottom of page